ASEMALABRA // OPEN CALL FOR SPRING 2018 // AVOIN HAKU KEVÄÄLLE 2018

asemalabra

ASEMALABRA OPEN CALL // ASEMATILAN AVOIN HAKU 

 

1.- 30.12.2017

 

What?

 

Asemalabra is a turnkey cultural laboratory that encourages self-directed action in Asematila, the old waiting hall of ​​Huopalahti’s old train station.

 

Asemalabra is an experimentally motivated project where the space is given to an operator or a group of makers for two weeks at a time. Within these two weeks, this space will be a platform for you and your experimentations, thinking, idleness, suggestions, dreaming, questions and sharing practices. During the laboratory, we wish you would approach some of the questions set for the spring lab as you find meaningful. We propose a space to be your own (respecting values and rules) where to freely develop your ideas and forms, without goals of final results, but we aim that Asemalabra becomes a shared space too. We wish you to open up a bit to others about your process, your questions, the becoming of your project. It can be anything, a discussion, a presentation, a social experiment, an exhibition of a state of your process, a publication, a shared lunch, a nap, a gym session; something in Asematila or Haaga area. It can have the length of your choice: two hours to two weeks. The working in Asemalabra is self organized, but people in Asematila ry are willing to support you in your process and making it public.

During the spring 2018 the themes of Asemalabra are kindness, hospitality and idleness.

We hope Asemalabra will be a state of experimentation, processing and constant search for you.

 

We invite you to participate in Asemalabra’s open call for projects and ideas that share an interest in developing and sharing your practice and thinking around the themes mentioned above.

 

To who?

 

Our open call is for everybody, individual or a group coming from or interested in any field of culture. We are interested in your approach to some of our questions, and your interest in Asematila rather than your portfolio and your working background. Your values as an artist/maker/applicant/human are important to us.

 

Themes

 

Asemalabra’s spring consists of thematic proposals and questions. We do not expect the proposals to completely take over/include/master all the themes; the themes are merely suggestions, guidelines or starting points for the applications/proposals. How are some or several of the following topics related to your proposal?

 

Kindness, Hospitality, Idleness

 

When ?

 

Asemalabra is a pilot project starting in february 2018 in Asematila, happening in three periods of two weeks:

 

5.-18.2. / 5th Feb – 18th Feb

5.-18.3. / 5th March – 18th March

9.-22.4. / 9th April – 22th April

 

Asema-area will be under construction during the spring and summer 2018, and Asematila will be on hold after April. Asemalabra will continue when Asematila opens again.

 

The open call is open from the 1st until the 30th of December 2017. We will go through the proposals as they arrive. All applicants will be informed about the final selection latest on 7th January 2018.

 

How?

 

Send your proposal to info@asematila.fi by 30.12.2017 with the title

‘OPEN CALL ASEMALABRA’.

In the proposal we wish you to answer at least these questions:

Which of the times mentioned above you would like to work in Asemalabra?

Tell in a nutshell/a short description what you intend to use the space for?

How you would like to share your practice/process?

Your contact info

 

Remember that we are on your side. Application doesn´t have to follow any specific form of writing. It can include pictures, notes, uncompleted thoughts, sound or be a letter. We are interested in hearing your voice in it. Asematila wants to give a space for diverse projects and users. We appreciate proposals that fit into the space and its values, and proposals with honest interest for sharing one´s thoughts and practices.

 

If you have any questions concerning the space or themes, don’t hesitate to contact us info (at) asematila.fi

 

————————————————————————–

 

 

Mikä?

 

Asemalabra on itseohjautuvaan toimintaan kannustava, avaimet käteen- tyyliin toimiva kulttuurilaboratorio Asematilassa, Huopalahden vanhan juna-aseman vanhassa odotustilassa.

Asemalabra on kokeelliseen toimijuuteen kannustava hanke, jossa tila annetaan työryhmälle, toimijalle tai joukolle toimijoita kahdeksi viikoksi kerrallaan. Näiden kahden viikon aikana tila toimii alustana kokeilla, ajatella, olla jouten, tehdä ehdotuksia, unelmoida, kysyä kysymyksiä sekä jakaa toimijuutta.

Laboratorion aikana toivomme sinun pohtivan Asemalabralle asetettuja teemoja ja kysymyksiä haluamallasi ja sinulle merkityksellisellä tavalla. Haluamme tilan olevan sinulle paikka, jossa voit vapaasti ideoida, kokeilla ja toimia ilman painetta ennalta asetetuista tavoitteista tai lopputuloksesta. Toivomme kuitenkin, että avaat tilaa myös muille; jakamalla toimijuuttasi, tekemällä yhdessä, keskustelemalla, syömällä yhdessä, esityksin, näyttelyin, nokosin, jumppatuokioin… Tekemällä jotain avointa Asematilassa tai Haagan alueella. Jakaminen olla kahden tunnin tai kahdessa viikon mittainen tapahtuma tai tapahtuminen. Työskentely Asemalabrassa on itseohjautuvaa, mutta Asematila Ry:n aktiivit ovat valmiita auttamaan sinua aikansa, tietojensa ja taitojensa mukaan.

Asemalabran kevään 2018 teemat ovat lempeys, vieraanvaraisuus sekä joutenolo.

Toivomme, että Asemalabra on sinulle kokeilun ja tutkiskelun paikka.

Kutsumme sinut osallistumaan Asemalabran avoimeen hakuun ehdotuksilla ja -ideoilla, jotka keskittyvät erityisesti jakamiseen sekä yllä mainittuihin teemoihin.

 

Kenelle?

Haku on auki kaikille kulttuurin saralla toimiville tai siitä kiinnostuneille. Portfoliosi ja CV:si sijaan meitä kiinnostaa aito kiinnostuksesi ja lähestymistapasi kevään teemoja ja Asematilaa kohtaan.

Arvosi tekijänä/toimijana/taiteilijana/tyyppinä/ihmisenä ovat meille tärkeitä.

 

Teemat

 

Asemalabran kevät koostuu teemoihin linkitetyistä kysymyksistä ja ehdotuksista. Emme odota ehdotusten ottavan haltuun kaikkia teemoja, vain olemme kiinnostuneita siitä miten sinä lähestyt niitä/ jotain niistä ehdotuksessasi.

 

Lempeys, Vieraanvaraisuus, Joutenolo

Milloin?

Asemalabra on Asematilassa helmikuussa 2018 alkava pilottiprojekti, joka koostuu kolmesta kahden viikon jaksoista:

5.-18.2.2018

5.-18.3.2018

9.-22.4.2018

Aseman pihapiirissä kevään aikana alkavien rakennustöiden vuoksi Asematila jää tauolle huhtikuun jälkeen. Asemalabra jatkuu kun Asematila avaa ovensa uudestaan, rakennustöiden valmistuttua.

Avoin haku on auki 1.-30. joulukuuta 2017. Käsittelemme hakemuksia sen mukaan kun ne saapuvat, ja teemme lopulliset valinnat viimeistään 7. tammikuuta 2018. Haun päätyttyä, olemme yhteydessä kaikkiin hakemuksen lähettäneisiin.

 

Miten?

 

Lähetä ehdotuksesi osoitteeseen info(a)asematila.fi 30.12.2017 mennessä otsikolla

‘AVOIN HAKU ASEMALABRA’.

Toivomme sinun vastaavan ehdotuksessasi ainakin näihin kysymyksiin:

Minä yllä mainituista ajoista haluaisit työskennellä Asematilassa?

Pähkinänkuoressa, mihin ja kuinka haluaisit käyttää tilaa?

Millä tavoin haluaisit tai aiot jakaa toimijuuttasi ja prosessiasi?

Muista liittää mukaan yhteystietosi

Muista, että olemme puolellasi. Hakemuksen ei tarvitse olla kirjoitettu erityisellä tyylillä tai tavalla tai mukailla tiettyä formaattia. Se voi ja saa sisältää kuvia, muistiinpanoja, keskeneräisiä ajatuksia, ääntä tai olla vaikka kirje. Kunhan siinä kuuluu sinun/teidän ääni.

Asematila haluaa avata Asemalabran monipuolisesti erilaisille toimijoille ja tekijöille. Arvostamme ehdotuksia, joissa näkyy aito kiinnostus omien ajatusten ja toimijuuden jakamiseen, jotka sopivat tilaan sekä kunnioittavat arvojamme.

Jos sinulla on kysyttävää koskien tilaa tai avointa hakua, älä epäröi kysyä: info(a)asematila.fi

 

Asematil4 Asematila2