skip to Main Content

Mikä?

Asemalabra on itseohjautuvaan toimintaan kannustava, avaimet käteen- tyyliin toimiva kulttuurilaboratorio Asematilassa, Huopalahden vanhan juna-aseman vanhassa odotustilassa.Asemalabra on kokeelliseen toimijuuteen kannustava hanke, jossa tila annetaan työryhmälle, toimijalle tai joukolle toimijoita kahdeksi viikoksi kerrallaan. Näiden kahden viikon aikana tila toimii alustana kokeilla, ajatella, olla jouten, tehdä ehdotuksia, unelmoida, kysyä kysymyksiä sekä jakaa toimijuutta.

Laboratorion aikana toivomme sinun pohtivan Asemalabralle asetettuja teemoja ja kysymyksiä haluamallasi ja sinulle merkityksellisellä tavalla. Haluamme tilan olevan sinulle paikka, jossa voit vapaasti ideoida, kokeilla ja toimia ilman painetta ennalta asetetuista tavoitteista tai lopputuloksesta. Toivomme kuitenkin, että avaat tilaa myös muille; jakamalla toimijuuttasi, tekemällä yhdessä, keskustelemalla, syömällä yhdessä, esityksin, näyttelyin, nokosin, jumppatuokioin… Tekemällä jotain avointa Asematilassa tai Haagan alueella. Jakaminen olla kahden tunnin tai kahdessa viikon mittainen tapahtuma tai tapahtuminen. Työskentely Asemalabrassa on itseohjautuvaa, mutta Asematila Ry:n aktiivit ovat valmiita auttamaan sinua aikansa, tietojensa ja taitojensa mukaan.

Back To Top